Skip to main content

Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Elektroterapi

Elektroterapi innbefatter ofte interference terapi, ultralyd eller laser. Felles for alle disse formene for behandling, er at de øker den lokale blodgjennomstrømningen i et område.

Dette oppnås enten ved at behandlingen virker inn direkte på blodåren slik at disse utvider seg, eller ved at man påvirker nerveforsyningen til muskulaturen i blodårene slik at disse igjen gir beskjed til blodårene om å utvide seg.

Elektroterapi har en smertelindrende effekt, og kan benyttes på både kroniske og akutte plager. Denne behandlingen er ofte effektiv i forbindelse med andre former for behandling, og blir eksempelvis benyttet av fysioterapeuter som en tilleggsbehandling.