Skip to main content

Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Vi behandler både kroniske og akutte plager, inkludert idrettsskader og opptrening etter operasjoner/kirurgi.

Målet for behandlingen er å opprettholde eller å bedre funksjon, og lindre eller fjerne smerter i muskel- og skjelettsystemet. Grunnlaget for valg av behandlingsopplegg legges ved første konsultasjon. Gjennom samtale og grundig undersøkelse finner en ut av potensialet til forbedring og hva slags type behandling/trening som passer best.
Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut. Hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale får du trygderefusjon og betaler egenandel i henhold til offentlige takster.
Fysioterapeut Hilde-Gunn Flydal har kommunal driftsavtale.

KORT OM FYSIOTERAPI:

  • Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager.
  • Vi behandler både kroniske og akutte plager, inkludert idrettsskader og opptrening etter operasjoner/kirurgi.

Åpningstidene er 08.00 – 15.30 men kan avvike.
(Åpner tidligere / stenger senere). For eksakt åpningstid spør din fysioterapeut

Oslo kommune, bydel Grünerløkka