Skip to main content

Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Markveien Helseklinikk

Vi får deg på beina igjen …


Hva kan vi tilby av tjenester?

Fysioterapeuten på Markveien Helseklinikk har avtale med kommunen og inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved godkjent yrkesskade. Når du har nådd egenandelstaket for frikort vil dette bli registrert automatisk og du vil få et «frikort» for bl.a. fysioterapi behandling.